O našom združení

Vážení priatelia,
Pokiaľ si pozorne prehliadnete jednotlivé časti našej webovej stránky dozviete sa, že naše Združenie prevádzkovateľov hromadnej dopravy osôb v mestských aglomeráciách SR, v skratke Združenie MHD SR píše už svoju históriu v tretej desiatke rokov od jeho založenia v roku 1993. Toto konštatovanie však musí byť doplnené, že zakladajúci členovia boli členovia i takéhoto Združenia bývalej ČSFR a to od roku 1990. Snaha zabezpečovať svoj predmet činnosti predovšetkým podpora a vzájomná pomoc pri zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme vstúpila už do tretej desiatky rokov.


Nie všetky roky činnosti prebehli bez akýchkoľvek problémov, avšak trpezlivosť všetkých členov a ich pracovné úsilie postupne dostala naše profesné Združenie na úroveň o akej sa môžete presvedčiť pri prehliadke celej stránky. Prajem Vám veľa trpezlivosti pri rozširovaní Vášho obzoru v oblasti služieb vo verejnom záujme pri zabezpečovaní výkonov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej verejnej osobnej dopravy v jednotlivých mestách slovenskej republiky. Zároveň sa tešíme na spoluprácu s Vami.


JUDr. Martin Jerguš
výkonný riaditeľ

Predsedovia v obdobiach rokov

Ing. Igor Reiprich CSc.
1993 - 2004

Ing. Ján Zachar
2004 - 2009

Ing. Peter Janus
2009 - 2017

Ing. Miroslav Snopko
2017

Výkonný riaditeľ

JUDr. Martin Jerguš
1993 -